Drukuj

 

Uiszczenie opłaty za pobyt oznacza akceptację Regulaminu.

 

Bezpieczeństwo Naszych Gości na pierwszym miejscu!
W związku z wszechobecną pandemią koronawirusa, na terenie Ośrodka „Laguna Sarbinowo” wdrożono wszelkie środki ostrożności oraz podjęto niezbędne działania rekomendowane przez Główny Inspektoriat Sanitarny minimalizujący ryzyko związane z jego występowaniem.

 

Warunki Rezerwacji

Rezerwację można dokonać telefonicznie.
Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 3 dób i potwierdzeniu wpłaty w terminie 3 dni
od momentu wykonania wstępnej rezerwacji.
Pozostała należność za pobyt oraz opłata klimatyczna jest pobierana w dniu przyjazdu.

W przypadku braku wpłaty zaliczki rezerwacja zostaje anulowana.

Kaucja zwrotna

W dniu przyjazdu jest pobierana kaucja zwrotna w wysokości 200zł na poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia
sprzętu będącego na wyposażeniu ośrodka.

Doba Hotelowa

Doba hotelowa w naszym ośrodku rozpoczyna się od godz. 15.00 a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu po ustaleniu telefonicznym z właścicielem.

Cisza nocna i goście

Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 - 8.00.
Osoby postronne mogą przebywać na terenie obiektu do godz. 22:00.
Po godzinie 22:00 prosimy o opuszczenie terenu ośrodka.

Odpowiedzialność materialna

Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób.

Prosimy o niezwłoczne powiadamianie właścicieli o powstałych szkodach oraz awariach.

Za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody właściciel ośrodka nie odpowiada.

Zakazy

We wszystkich domkach obowiązuje zakaz:

Dzieci

Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka. 

Odbiór

Odbiór i zdanie domku odbywa się w towarzystwie Właściciela lub uprawnionego Przedstawiciela.

Postanowienie końcowe